Betű  Szó Kiejtés magyar jelöléssel
A Alpha alfa
B Bravo bravó
C Charlie csárli
D Delta delta
E Echo ekó
F Foxtrot foksztrot
G Golf golf
H Hotel hotel
I India india
J Juliett dzsuliett
K Kilo kilo
L Lima lima
M Mike májk
N November november
O Oscar oszkár
P Papa pápá
Q Quebec kvebek
R Romeo rómió
S Sierra szierrá
T Tango tengo
U Uniform juniform
V Victor viktor
W Whiskey viszki
X X-ray ekszréj
Y Yankee jenki